Organisatie en Contact

Locatie:
Sint Lindertmolen, Molenstraat 69, 6099 AJ Beegden (geen telefoon en geen brievenbus).Coördinaten: NB 51*11"33" - OL 5*54'38". Rijksmonument nr. 30666. Molendatabase nr. 399. Inventaris nr. LB003.

Secretariaat: Pierre Snijders, Maaszicht 12, 6099 BT Beegden, tel. 0475.572823, 06.42924133
Website: www.lindertmolen.nl  , E: lindertmolen@gmail.com
Voorzitter: Paul Jansen, Beegden, 06.54273754
Penningmeester: Miriam Linssen-Bongers, 06.16898104
Bankrekening nr. NL73RABO 01196.12.739 t.n.v. Stichting Molen Beegden
Register Kamer van Koophandel Noord en Midden-Limburg: 12041582.

Molenaars:
Jo van Herten, Venlo  -  Wout Tomassen, Panheel - Jules Heijnen, Beegden 

Eigenaar is de gemeente Maasgouw.
De gemeente Heel kocht de molen in 1997 van Ir. A.P. (Toon) Verlijsdonk, gepensioneerd universitair hoofddocent en enthousiast vrijetijdsmolenaar uit Nuenen. Zoals in onze geschiedenis te lezen valt, was de standaard van de molen zwaar aangetast en vernieuwing was voor een particulier onbetaalbaar. Met bijdragen van rijk, provincie en gemeente volgde een complete renovatie (zie fotogalerij). In 2000 werd de molen heropend en in 2002 werd de nieuwe molenschuur, tevens ontvangst- en inforuimte, open gesteld. Toen ook werd de naam onthuld: Sint Lindertmolen. Per 2007 is de fusiegemeente Maasgouw eigenaar.

Beheerder en medewerkers:
Op 10 mei 2000 werd bij notariële acte de Stichting Molen Beegden opgericht. Doelstelling is: de molen te Beegden in stand te houden en recreatief te exploiteren als standaard graanmolen, alsmede het bevorderen en ondernemen van activiteiten die daarmee verband houden. Exploitatie en beheer vinden plaats vanuit recreatief, toeristisch en educatief oogmerk. In het bestuur zitten deskundigen en vertegenwoordigers van de gemeenschappen binnen Maasgouw.
Op 9 juli 2002 werd tussen gemeente en stichting een huurovereenkomst getekend. De gemeente zorgt als eigenaar voor groot onderhoud van molen en schuur, onderhoudt het terrein en stelt jaarlijks een toereikend budget ter beschikking van de stichting. Deze betaalt een symbolische huur en de exploitatiekosten, zorgt er voor dat de molen op gezette tijden in bedrijf is en wordt opengesteld voor het publiek, zorgt ook voor deugdelijk toezicht daarbij. Kleine onderhoudswerkzaamheden worden door de mulders en bestuursleden verricht.

Het bestuur bestaat momenteel (2018) uit:

 • Voorzitter: dhr. PJM (Paul) Jansen, drs., Beegden,
 • Secretaris: dhr. PJMHT (Pierre) Snijders, Beegden,
 • Penningmeester: mevr. MWT (Miriam) Linssen-Bongers, Beegden
 • Lid: dhr. JST (Jan) Brouns, Heel, politiek netwerk
 • Lid: dhr. HIJ (Har) Derckx, Beegden, technische zaken.
 • Lid: dhr. JME (Hans) Reijners, Beegden
 • lid: dhr. Paddy Janssen, dr., Beegden

De drie vrijwillige molenaars, lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Nederland, afd. Limburg. :

 • Dhr.Ir. Jo van Herten, Venlo (geboren/getogen Beegden), tot voor kort tevens bestuurslid van de Limburgse Molenstichting en voorzitter van de technische commissie,
 • Dhr. Wout Tomassen, Panheel,
 • Dhr. Jules Heijnen, Beegden, 

Vrijwilligers educatie:

 • dhr. AB (Antoon) Visschedijk, Beegden, oud-huisarts 
 • mevr. Mien Derkx-Timmermans, Heel, geschiedenis en educatie, oud-docente.

Vrienden van de Sint Lindertmolen:
Geïnteresseerden kunnen ‘vriend van de Sint Lindertmolen’ worden. Zij worden betrokken bij het wel en wee van de molen. Hun ideeén en voorstellen zijn welkom. Zij worden in ieder geval periodiek op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en activiteiten rond de molen, via nieuwsbrief en deze website. En het kost niets!
Dus: wilt u of uw vrienden en kennissen toetreden tot onze vriendenkring? Graag. Aanmelding kan o.a. per e-mail: lindertmolen@gmail.com  .

Samenwerking:
Onze stichting werkt bij tijd en wijle nauw samen met andere organisaties in Beegden.  ---  Zo maken wij deel uit van de Stichting Verenigingen Overleg Beegden-Heel met zijn interactieve website www.trefpuntBeegden.nl (activiteitenoverzicht van alle verenigingen) ; de stichting VOB voert sinds eind 2015 het beheer over de oud-gemeenteloods, gebruikt voor opslag en  uitleen van verenigingsmaterialen, tevens grote werkruimte.   ----   Wij verwijzen graag naar ‘De Vrienden van de Beegderheide’ voor groepswandelingen over de Beegderheide vanuit de molen en naar Gemeenschapshuis ’t Leuke en andere eetgelegendheden.   ----   Wij organiseren  regelmatig tezamen met de grote muzikale verenigingen een Molen-Muziek-Festijn (Mannenkoor De Zank, Harmonie Crescendo en Sint Sebastianusgilde)   ----   en wij treden graag als gastheer op voor Basisscholen, Kinder Vakantie Werk en andere verenigingen als Zonnebloem en seniorenvereniging.

 

Verberg tekst Toon tekst