Stichting Molen Beegden

De Sint Lindertmolen is - met toestemming van Gravin-douairière de Horion in 1790 - tussen Heel en Pnheel gebouwd als een open standaardmolen. In 1856 verplaatst naar de rand van de Beegderheide. In 1928 worden de vier open voeten van de molen voorzien van rondgaande muren, met een dak van asfaltpapier.  In 1965 plaatst de molenaar Niessen in zijn schuur een electrische hamerslagmolen en in 1969 vindt een flinke renovatie plaats waardoor ook in de molen weer gemalen kan worden. In 1991 sterft de  laatste molenaar, Sjeng Niessen. In 1997 blijkt de standaard zwaar aangetast te zijn door de bonte knaagkever. De Gemeente Heel koopt de molen en een algehele renovatie volgt. De molen wordt uit elkaar gehaald en de enorme standaard wordt vernieuwd. De Potroeden en houten staart worden door gelast staal vervangen. Zoveel mogelijk originele onderdelen worden behandeld en gehandhaafd. Heropening vindt plaats in 2000. Twee jaar later wordt een nieuwe molenschuur gebouwd en ingericht als ontvangst- en inforuimte. De molen krijgt dan zijn naam: Sint Lindertmolen.  Sint Lindert oftewel Leonardus was een kluizenaar in de zesde eeuw. Hij is een volksheilige tegen allerlei ziekten en plagen zoals onvruchtbaarheid, reumatiek en veeziekten bij paarden en rundvee. Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd hij in Beegden vereerd.

Technische specificaties:           Type: gesloten standaardmolen voor het malen van granen - Inrichting: 2 koppels maalstenen - Wieksysteem: oud-Hollands - Vlucht: 25,20 m – Roeden en staart: zgn. Derckx-staal. - Bijzonderheid: wachthuisje op balkon.

Organisatie en bezoek:    Het beheer berust sinds 2000 bij de Stichting Molen Beegden. Deze beschikt over drie vrijwillige molenaars. De molen draait iedere woensdag- en zaterdagmiddag en is dan – als de blauwe wimpel uithangt - vrij te bezoeken, via de ontvangst- en informatieruimte. Groepsbezoek graag op afspraak.

Informatie: www.lindertmolen.nl   - E-mail: lindertmolen@gmail.com

Verberg tekst Toon tekst
Homepage Sint Lindert Molen